Wyniki egzaminu zawodowego

Od dnia 28 sierpnia od godz. 12.00 zapraszamy:

  • absolwentów po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  • uczniów klasy drugich i trzecich po odbiór świadectw po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Dyplomy i świadectwa wydawane są w sekretariacie uczniowskim w dni powszednie w godz. 7.30-15.30