Plan pracy szkoły 2015/2016

Zapraszamy do zapoznania się z Planem pracy szkoły 2015/2016
Plan jest w zakładce „Organizacja roku” można w nim znaleźć następujące informacje:

  • kalendarz roku szkolnego
  • terminy klasyfikowania
  • terminy zebrań z rodzicami
  • terminy składania deklaracji i egzaminów zewnętrznych
  • terminy praktyk zawodowych