Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie”

Jeżeli nie chcesz uczestniczyć w roku szkolnym 2015/2016 w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”, złóż w sekretariacie uczniowskim do 14.10.2015 r. rezygnację.

Do pobrania
Rezygnacja z zajęć WDŻ