Gratulacje dla Dominiki !!!

Pani Dyrektor Izabela Grzegrzółka
wspólnie z Gronem Pedagogicznym
Zespołu Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
gratulują Dominice Jędrzejewskiej, uczennicy klasy 4tr1,
otrzymanego stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II.