Informacja Bufetu Szkolnego !!!

TRWA SPRZEDAŻ
ABONAMENTÓW OBIADOWYCH
NA LUTY 2016

11 X 8,00 zł = 88,00 zł

 

Opłaty należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 17 lutego na konto bankowe lub bezpośrednio na stołówce.

Numer konta bankowego:
17 1020 1042 0000 8102 0327 3299

W tytule przelewu prosimy o zaznaczenie:
POLIGR, imię nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, za który dokonywana jest opłata