VIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej …

Zapraszamy do VIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej, którego pomysłodawcą
i organizatorem są „Charaktery”, a honorowy patronat nad nim objęła Minister Edukacji Narodowej !!!
Od uczestników będzie wymagana znajomość wybranych artykułów publikowanych w „Charakterach”
od października 2015 do lutego 2016, książki Bliżej ludzi, Rozmowy z Mistrzami, a także zalecanych artykułów nawiązujących do zagadnień zawartych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych…”, które zamieszczone będą na stronie Turnieju w zakładce Literatura turniejowa.
Na zwycięzców czekają stypendia naukowe oraz cenne nagrody rzeczowe.
Uczniowie chcący wziąć udział w Turnieju proszeni są o zgłoszenie się
do Pedagoga Pani Tamary Lang (p. 2)

Szczegóły [tutaj]