Praktyki zawodowe 2015/2016

Klasy drugie
29.02.2016 r. – 11.03.2016 r.
• technik procesów drukowania
• technik organizacji reklamy
29.02.2016 r. – 18.03.2016 r.
• technik cyfrowych procesów graficznych
Termin dostarczenia umowy przedwstępnej – do 18.01.2016 r.


Klasy trzecie

11.01.2016 r. – 22.01.2016 r.
• technik procesów drukowania
• technik organizacji reklamy
11.01.2016 r. – 29.01.2016 r.
• technik cyfrowych procesów graficznych
Termin dostarczenia umowy przedwstępnej – do 27.11.2015 r.