Konfrontacje Poligraficzne – Papiery ekologiczne…

15 października 2015 roku uczniowie klasy 4tc1 mieli okazję uczestniczyć
w Konfrontacjach Poligraficznych
pt. „PAPIERY EKOLOGICZNE DO DRUKOWANIA, CERTYFIKATY FSC, PEFC i EU ECOLABEL, ŚLAD WĘGLOWY, ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE
W PRODUKCJI POLIGRAFICZNEJ
I PAPIERNICZEJ”
w Zakładzie Technologii Poligraficznych IMiP WIP Politechniki Warszawskiej. Podczas konferencji uczniowie mogli dowiedzieć się między innymi na jakiej zasadzie przyznawane są certyfikaty wyrobom papierniczym, jak wygląda wykorzystanie makulatury w przemyśle papierniczym oraz czy aby na pewno czasopisma elektorniczne są bardziej ekologiczne niż papierowe.

[galeria zdjęć]