Młodzi Głosują !!!

19 października 2015 r. uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział
w symulacji wyborów parlamentarnych
w ramach programu
„Młodzi Głosują!”. Wybory poprzedzone były lekcjami na temat roli i uprawnień parlamentu. Program ma na celu zwiększanie świadomości obywatelskiej uczniów
i zachęcenia do uczestnictwa w przyszłości w
„prawdziwych” wyborach.

Obejrzyj zdjęcia [tutaj] oraz protokół z wyborów [tutaj]