Kultura bezpieczeństwa !!!

Nasza szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” organizowanym przez Okręgowy Inspektorat w Warszawie. Głównym celem programu jest promocja tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
w edukacji młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz zwiększenie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy. Realizacja programu polega na szkoleniu nauczycieli (pedagogów) w siedzibie OIP w Warszawie z zakresu BHP
i przeprowadzenie lekcji z uczniami z udziałem inspektorów pracy a także wyposażenie uczniów w materiały które pomogą im w opanowaniu przepisów prawa pracy.
W ramach projektu nasza szkoła będzie uczestniczyła w ogólnopolskim Konkursie wiedzy o prawie pracy pn.
„Poznaj swoje prawa w pracy „. Z przyjemnością informujemy że do eliminacji regionalnych zakwalifikowali się Adrian Jesionkiewicz
i Marcin Zakrzewski z klasy 2tc1.