Mistyk i wizjoner – Zdzisław Beksiński …

250 uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wysłuchało wykładu na temat życia
i twórczości Zdzisława Beksińskiego, odkrywając głębię sensów jego dzieł. Przewodnikiem w fascynującej podróży po meandrach sztuki była Pani Teresa Barycka z „Fundacji Beksiński”, która przybliżyła nie tylko biografię tego ponadczasowego artysty, ale przede wszystkim zainicjowała dialog między młodymi odbiorcami a dojrzałym twórcą. Uczniowie, odkrywając treści wyjątkowej sztuki Beksińskiego, poznawali jego osobowość w myśl, że prawdą jest życie artysty, a dzieła tylko tłem, które są też, jak linie papilarne na opuszkach palców, wyjątkowe w swoim rodzaju
i przynależne tylko jednemu człowiekowi. Styl Beksińskiego jest wynikiem nie tylko nurtu, obowiązującego w danym momencie historycznym, to przede wszystkim wypadkowa talentu, pracy, charakteru, siły ekspresji itd. Natomiast Focillon – wyobraźnię, pamięć, wrażliwość – określa, jako „cudowną moc duchową”, co zakłada niemożność zgłębienia
i odkrycia tajemnic duszy, ale mówi również, że szczegóły egzystencji nie są istotne, ważne jest tworzenie, przejawy geniuszu zmaterializowane w formie.
Zdzisław Beksiński, jako praktyk i filozof sztuki, jest osobowością inspirującą do szukania własnej drogi tworzenia, zatem miejmy nadzieję, że przygoda, którą rozpoczęliśmy
w murach naszej szkoły będzie przez uczniów kontynuowana.
Dziękujemy Dyrekcji oraz Nauczycielom Zespołu Szkół Poligraficznych za zaangażowanie w organizację wydarzenia, które jest odpowiedzią na nowe standardy egzaminu maturalnego z języka polskiego, wymagającego od uczniów wiedzy interdyscyplinarnej z literatury, malarstwa, muzyki, filmu czy historii. Jednak nie mniej ważnym celem jest chęć zaszczepienia w uczniach nieustannego dążenie do poszerzania horyzontów, szukania twórczych rozwiązań oraz rozwijania własnych pasji.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć [tutaj]