Bieg „Mila Niepodległości” …

Uczniowie biorący udział w Biegu
„Mila Niepodległości”
proszeni są
o przyjście na spotkanie organizacyjne
z
Panią Dyrektor w dniu
09 listopada 2015 roku
o godzinie 11:30 (długa przerwa) w świetlicy szkolnej.