Zapytanie ofertowe – zakup zestawów komputerowych

Dyrektor szkoły informuje o rozpoczęciu zadania polegającego na zakupieniu zestawów komputerowych potrzebnych do zajęć praktycznych.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej do dnia 20.11.2015r. do godz. 15.00.

Załączniki
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – formularz oferty
Załącznik 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków konkursu
Załącznik 3 – umowa
Załącznik 4 – wyniki procesorów z dnia 12.11.2015