Dziady Adama Mickiewicza w Naszej Szkole …

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?”

Miejsce akcji: Zespół Szkół Poligraficznych (cały budynek)
Czas akcji: 19 listopada 2015 r. godz. 9-15

Znajdź 7 elementów pojawiających się
w „Dziadach” A. Mickiewicza ukrytych na terenie szkoły, wyjaśnij ich sens i wygraj 5 z języka polskiego!

Każdy uczestnik akcji, który odda wypełnioną kartę pracy otrzyma + z języka polskiego.
Karty pracy można pobrać od nauczycieli języka polskiego lub w bibliotece.
Wypełnione karty należy złożyć w bibliotece do godz. 15.
Ogłoszenie wyników 20 listopada na długiej przerwie w czytelni!

Prace oceni jury w składzie: R. Kaźmierczak, A. Frel