Wyniki konkursu ofert – zakup zestawów komputerowych

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu „Zapytanie ofertowe nr 1/2015” na zakup zestawów komputerowych do zajęć praktycznych w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Stawki 14

Załącznik
1. Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert nr 1/2015