WYNIKI KONKURSU WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

W dniu 19 listopada 2015 r. odbył się
Konkurs Wiedzy o Patronie
Szkoły Marszałku Józefie Piłsudskim.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce – Natalia Sławkowska kl.1tr2
II miejsce – Adrian Delega kl.1tc1
III miejsce – Aleksandra Lip kl.1tr1

Dziękujemy wszystkim uczestnikom
za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy zwycięzcom !!!