Autor: admin

Rekrutacja

Drodzy Kandydaci, W dniach od 24 czerwca do 13 lipca zapraszamy do szkoły w celu złożenia kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia, czyli świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Ze względu na to, że zaświadczenia będą dostępne od 8 lipca możliwe jest osobne dotarczenie tych dokumentów lub przyniesienie kompletu. Zachęcamy także do przesyłania ich w wersji […]

Wyniki Konkursu Plastycznego „Światło”

Konkurs plastyczny „Światło” zorganizowany był z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza – polskiego farmaceuty i przedsiębiorcy, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazcy lampy naftowej, pioniera przemysłu naftowego w Europie, rewolucjonisty i działacza niepodległościowego. Konkurs był zorganizowany przez Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” i pod patronatem Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Skierowany był do […]