Ogólne Zasady Organizacji Praktyk Zawodowych w Zespole Szkół Poligraficznych

Wymiar praktyk od 2017r: w zawodzie: technik grafiki i poligrafii cyfrowej praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (160 godz.) odbywa się w przedsiębiorstwach poligraficznych w klasie trzeciej, w zawodzie: technik organizacji reklamy praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (160 godz.) odbywa się w firmach zajmujących się reklamą i mediami w klasie trzeciej, w zawodzie: technik …

Nowości w bibliotece szkolnej …

Księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się w ostatnim czasie o nowe, ciekawe pozycje książkowe z różnych dziedzin. Oto niektóre z nich: K. B. Miszczuk, Druga szansa J. Piekara, Ani słowa prawdy J. Green, Gwiazd naszych wina N. Sparks, Najdłuższa podróż R. Galbraith, Jedwabnik G. Flynn, Mroczny zakątek M. Pietraszek, Promocja: Reklama i public relations w małej …