Konkurs ofert

Dyrekcja Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Stawki 14 ogłasza konkurs ofert na najem i prowadzenie bufetu szkolnego. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Najem i prowadzenie bufetu szkolnego” należy składać w sekretariacie szkoły (pokój nr 16) do dnia 22 sierpnia 2014 r. do godz. 10.00. Szczegóły oferty w załączniku. …

Składanie oryginałów dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół Poligraficznych poprzez złożenie kwestionariusza przyjęcia do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami. Kwestionariusz do pobrania [tutaj] Kwestionariusz wraz z załącznikami kandydaci mogą składać w szkole w terminach: • 4 lipca 2014 r. w godz. 9.00 – 16.00 • 7 lipca 2014 r. w godz. 8.00 – 15.00 …

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, szkolna komisja rekrutacyjna ogłosi 3 lipca o godz.16.00 Ogłoszenie list odbędzie się w formie wywieszenia ich w holu głównym siedziby szkoły. Listy będą zawierały imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu …