Konfrontacje Poligraficzne – Controlling Finansowo-Operacyjny…

W dniu 20 listopada 2014r. uczniowie klasy 3 tr1 uczestniczyli w konferencji pt. „Controlling Finansowo-Operacyjny w Przedsiębiorstwach Poligraficznych” w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. W prezentacjach została omówiona koncepcja controllingu oraz jego znaczenie dla każdej firmy i organizacji. Dodatkowo przedstawione zostały sposoby rozliczania kosztów pośrednich w kalkulacji oraz rola kontrolera w całym procesie controllingu …

Projekt „Akademia Zawodu” powstał z inicjatywy dyrektora szkoły p. Izabeli Grzegrzółki i realizowany jest od listopada 2014 r. Jego cele to: urozmaicenie zajęć lekcyjnych poprzez spotkania ze specjalistami, udział w warsztatach i konferencjach, przekazanie wiadomości i ciekawostek zawodowych wykraczających poza program nauczania w ramach dodatkowych szkoleń i zajęć pozalekcyjnych, korelacja umiejętności wynikających z podstawy programowej …