Kategoria: egzamin zawodowy

Uwaga! Deklaracje na egzamin zawodowy Sesja 1. Zima: styczeń-luty 2021 r.

Informujemy o konieczności składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji 1. Zima: styczeń-luty 2021 r. Deklaracje można składać w pokoju nr 13 do dnia 15 września 2020 r. do godziny 13.00!!! Egzamin zawodowy w sesji 1. Zima: styczeń-luty 2021 r. zdają tylko uczniowie lub absolwenci, którzy w terminie złożyli deklaracje. Drodzy Absolwenci – przypominamy, iż […]

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Na stronie szkoły w zakładce -> „Dla uczniów” -> „Egzaminy zawodowe z kwalifikacji (uczniowie, absolwenci)” -> „ważne terminy dla uczniów, absolwentów” znajduje się „Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019-2020 w sesji 2: czerwiec – lipiec 2020 r.”. Prosimy o zapoznanie się z nim.

Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!!

W dniach 9 – 17 stycznia 2020 r. odbywają się w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego egzaminy zawodowe.Przypominamy, że imienne listy zdających egzamin zawodowy w sesji 1: styczeń-luty2020 r. znajdują się na tablicy ogłoszeń, na parterze, przy warsztatach.Zdający zgłaszają się co najmniej30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.Zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, potwierdzający tożsamość i okazać […]