Uwaga Uczniowie i Absolwenci!!!

W dniach 9 – 17 stycznia 2020 r. odbywają się w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego egzaminy zawodowe.Przypominamy, że imienne listy zdających egzamin zawodowy w sesji 1: styczeń-luty2020 r. znajdują się na tablicy ogłoszeń, na parterze, przy warsztatach.Zdający zgłaszają się co najmniej30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.Zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, potwierdzający tożsamość i okazać …