Kategoria: matura

DRODZY MATURZYŚCI

DRODZY MATURZYŚCIprosimy zapoznać się z Komunikatami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi egzaminu maturalnego w 2021r. Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021r. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021r. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021r.

EGZAMIN MATURALNY – SESJA POPRAWKOWA

Przypominamy, że 8 września 2020r. odbędą się egzaminy maturalne w sesji poprawkowej. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 14.00. Zdający powinni przyjść do szkoły na godz. 13.30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość (zdjęcie, PESEL), czarnym długopisem i przyborami (matematyka: linijka i cyrkiel). Wchodząc do szkoły, należy pamiętać  o dezynfekcji rąk i założeniu maseczki.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 9:00. Absolwent w terminie w dniach 12 – 14 sierpnia składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego […]

Wyniki tegorocznej matury i świadectwa maturlne

Dziś, tj. 11 sierpnia, na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE), pomiędzy godziną 8 a 10 pojawią się wyniki tegorocznych matur.Do zalogowania się na stronie OKE potrzebny będzie login i hasło oraz numer pesel.Odbiór świadectw maturalnych przez absolwentów w szkole przewidziany jest dniu 11 sierpnia (wtorek) w godz. 12.00 – 15.30.

Powstańcy Warszawscy dla tegorocznych maturzystów

W tym szczególnie trudnym dla tegorocznych maturzystów czasie, Pani Jadwiga Skolimowska, pseud. „Czarna Jadwiga”, po wojnie nauczycielka w szpitalu zakaźnym, przekazuje Wam Droga Młodzieży, apel Powstańców Warszawskich. Zachęcamy do zapoznania się ze słowami otuchy i wsparcia, Pani Jadwigi, wygłoszonymi w imieniu Powstańców poniżej: https://www.facebook.com/nowolipie22/videos/950047298780648/ https://www.facebook.com/nowolipie22/videos/950047298780648/  Mamy nadzieję, że te słowa, prosto z serca, wzmocnią wielu […]