Egzamin maturalny 2023

Drodzy uczniowie klas czwartych po gimnazjum. W zakładce „Uczniowie” => „Egzamin maturalny 2023” zostały zamieszczone informacje na temat organizacji egzaminów maturalnych w 2023 roku. Znajdują się tam: Zasady składania deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzany w maju 2023 roku Deklaracje Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam zamieszczonymi.

DRODZY MATURZYŚCI

DRODZY MATURZYŚCIprosimy zapoznać się z Komunikatami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi egzaminu maturalnego w 2021r. Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021r. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021r. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021r.

EGZAMIN MATURALNY – SESJA POPRAWKOWA

Przypominamy, że 8 września 2020r. odbędą się egzaminy maturalne w sesji poprawkowej. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 14.00. Zdający powinni przyjść do szkoły na godz. 13.30 z dokumentem potwierdzającym tożsamość (zdjęcie, PESEL), czarnym długopisem i przyborami (matematyka: linijka i cyrkiel). Wchodząc do szkoły, należy pamiętać  o dezynfekcji rąk i założeniu maseczki.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 9:00. Absolwent w terminie w dniach 12 – 14 sierpnia składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego …