Ostatnie szkolenia w Projekcie Poligrafia XXI wieku!!!

Poligrafia XXI wieku To już jedne z ostatnich szkoleń w Projekcie. Większość grup zakończyła swoje zajęcia. Trwają egzaminy z języka angielskiego branżowego. W trakcie realizacji są jeszcze szkolenia z obróbki audiowizualnej. Sprawdź grupę i termin zajęć: Harmonogram zajęć Ruszyły także szkolenia na symulatorach drukowania dla nauczycieli.

Nowe szkolenia w projekcie Poligrafia XXI wieku!!!

W ramach projektu „Poligrafia XXI wieku” rozpoczynają się indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, zajęcia z obróbki audiowizualnej oraz szkolenie z autoprezentacji i wizerunku, według zamieszczonych harmonogramów. Doradztwo zawodowe. Plan zajęć indywidualnych. Harmonogram indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym. Harmonogram indywidualnych zajęć z psychologiem. Harmonogram szkolenia z autoprezentacji i wizerunku. Harmonogram zajęć z obróbki audiowizualnej.