Uwaga – Godziny Pracy Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Szanowni Nauczyciele i Drodzy Uczniowie Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, na naszej szkolnej stronie w zakładce „Szkoła” -> „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna” znajdują się aktualne godziny pracy: Pedagoga Szkolnego Pani Tamary Lang Psychologa Szkolnego Pani Edyty Litwin Pedagoga Specjalnego Pani Martyny Lechowicz Pedagoga Specjalnego Pani Moniki Materek-Wackowskiej Prosimy o zapoznanie się z nimi. …

Otwarty Konkurs Ofert

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ogłasza „Otwarty konkurs ofert” dotyczący specjalistycznych zajęć: Przeciwdziałanie przemocy w tym cyberprzemocy, dla uczniów pięciu klas pierwszych (w wymiarze dwóch godzin dla każdej klasy); Trening Inteligenci Emocjonalnej, dla uczniów sześciu klas drugich (w wymiarze czterech godzin dla każdej klasy); Trening antystresowy, dla uczniów pięciu klas czwartych (w wymiarze trzech godzin dla każdej klasy); …

Wyprawka dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2020/2021 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, …

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna na Ochocie i w Ursusie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota uprzejmie informuje, że utworzył na terenie Dzielnicy Ochoty i Ursusa m.st. Warszawy Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Placówka przyjmuje pacjentów z następującymi jednostkami chorobowymi:– zaburzenia psychiczne;– schizofrenia, zaburzenia urojeniowe;– zaburzenia nerwicowe;– zespoły behawioralne; – zaburzenia rozwojowe;– zaburzenia zachowania i emocji;– zaburzenia psychiczne wymagające opieki …

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna

Od dnia 01.04.2020 r. w ramach umowy z NFZ Zakład Medyczny „KAAR-MED” Sp. z o.o. rozpoczyna działalność w trzech ośrodkach środowiskowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w wymienionych poniżej lokalizacjach: Warszawa – Ursynów,  ul. Dembowskiego 6 Ząbki, ul. 11-go Listopada 57 Legionowo, ul. Rynek 14/3 W związku z trwającą epidemią wirusem COVID – 19 od …