Ogólne Zasady Organizacji Praktyk Zawodowych w Zespole Szkół Poligraficznych

Wymiar praktyk od 2017r: w zawodzie: technik grafiki i poligrafii cyfrowej praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (160 godz.) odbywa się w przedsiębiorstwach poligraficznych w klasie trzeciej, w zawodzie: technik organizacji reklamy praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni (160 godz.) odbywa się w firmach zajmujących się reklamą i mediami w klasie trzeciej, w zawodzie: technik …