Komunikat dla Kandydatów

Szanowni Kandydaci, W dniu 12 sierpnia zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w naszej szkole. Osoby zakwalifikowane zapraszamy w dniach od 13 sierpnia do 18 sierpnia w celu potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły. Dokumenty, które należy złożyć w tym terminie to: oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty …

Uwaga Kandydaci!!!

Szanowni Kandydaci W dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2020 roku należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty będą przyjmowane w sali numer 9 w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przypominamy, że w tym terminie możliwe jest dokonanie zmian we wniosku. W tym celu …