UKRAINA – pomoc uchodźcom i mieszkańcom Ukrainy, którzy utracili swój dom

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, organizuje zbiórkę, która zostanie przeznaczona na doraźną pomoc najbardziej potrzebującym. W najbliższym czasie szkoła spodziewa się również napływu uchodźców (głównie kobiet i dzieci), którzy zostaną rozlokowani m.in. w budynkach szkoły. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup żywności, środków czystości, odzieży, leków i innych artykułów pierwszej potrzeby czy niezbędną …

Europejski Dzień Języków Obcych – 26 września 2021

Każdego roku 26 września w krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Święto to ma przypominać nam jak ważna jest nauka języków obcych. Znajomość języków obcych otwiera nam wiele drzwi: ułatwia podróżowanie, znalezienie pracy i pomaga znaleźć nowych przyjaciół. W Europejski Dzień Języków Obcych wpisują się słowa Goethego: A man who is ignorant …