Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Staje się już tradycją Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, że młodzież i nauczyciele świętują odzyskanie przez Polskę  niepodległości  wspólnym śpiewem pieśni i piosenek patriotycznych.