Deklaracje

  • Wzór deklaracji_egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PP 2017 [tutaj]
  • Wzór deklaracji_egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PP 2019 [tutaj]
  • Informacje o terminie składania deklaracji na sesję letnią (czerwiec-lipiec 2022) znajdują się [tutaj]

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków lub formy egzaminu do deklaracji należy dołączyć dokument upoważniający do dostosowania.