deklaracje dla absolwentów

Absolwent wypełnia deklaracje i potwierdzenie przyjęcia deklaracji.
Deklarację składa w pokoju nr13, na potwierdzeniu przyjęcia deklaracji otrzymuje potwierdzenie złożenia.
W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków lub formy egzaminu do deklaracji należy dołączyć dokument upoważniający do dostosowania.

  1. Deklaracja przystąpienia do egzaminu
  2. Potwierdzenie przyjęcia deklaracji