Dni wolne

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego i Zarządzeniem Dyrektora szkoły nr 23/2014, dni 10 i 11 listopada 2014 r. są dniami wolnymi.