Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (dla uczniów)

1.Dzień przed Wszystkimi Świętymi31.10.2022poniedziałek
2.Dzień po Wszystkich Świętych02.11.2022środa
3.Dzień Flagi RP02.05.2023wtorek
4.Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)10.01.2023wtorek
5.Pisemny egzamin dojrzałości – język polski
– poziom podstawowy
04.05.2023czwartek
6.Pisemny egzamin dojrzałości – język angielski
– poziom podstawowy
05.05.2023piątek
7.Pisemny egzamin dojrzałości –matematyka
– poziom podstawowy
08.05.2023poniedziałek
8.Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)02.06.2023czwartek
9.Dzień po Bożym Ciele09.06.2023piątek