Egzamin maturalny 2023

Drodzy uczniowie klas czwartych po gimnazjum.

W zakładce „Uczniowie” => „Egzamin maturalny 2023” zostały zamieszczone informacje
na temat organizacji egzaminów maturalnych w 2023 roku.

Znajdują się tam:

  • Zasady składania deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzany
    w maju 2023 roku
  • Deklaracje

Prosimy o zapoznanie się z informacjami tam zamieszczonymi.

Egzamin maturalny 2023

Zasady składania deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzany w maju 2023 roku WEJDŹ

Zasady składania deklaracji na egzamin maturalny przeprowadzany w maju 2023 roku (oke.waw.pl)

Uczeń liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły artystycznej, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2023.

Absolwent, który ukończył LO, technikum, branżową szkołę II stopnia lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2021/2022.