Erasmus+ CLIO

FISZKA projektu ERASMUS+z Hannoverem
napisana według standardów BE do pobrania [tutaj]

BROSZURA projektu ERASMUS+ z Hannoverem,

jest owocem projektu Erasmus+, który jest rodzajem przewodnika jak należy postępować w sytuacjach trudnych, które pojawiają się w pracy zawodowej nauczycieli.
Broszura pomaga rozwiązywać sytuacje dotyczące przypadków uprzedzeń rasowych
i postaw wrogości wobec innych narodowości, jak również osób o innej orientacji seksualnej i przynależności religijnej.

Zachęcamy do zapoznania się z nią [tutaj]

Podcast Warsaw

Podcast 1 Warsaw

Podcast 2 Warsaw

Podcast 3 Warsaw

Projekt Erasmus+