Galeria

Celem GALERII jest prezentacja prac uczniów: graficznych, fotograficznych, multimedialnych i innych. Prace publikowane w GALERII mają zadanie promować ucznia i jego twórcze działania oraz Szkołę i są publikowane na podstawie zgody ucznia/rodzica ucznia niepełnoletniego jaka została podpisana w chwili przyjęcia ucznia do szkoły i na podstawie której szkoła może publikować nieodpłatnie, prace uczniów.

Prace nie mogą obrażać ucznia ani innych osób oraz zawierać treści wulgarnych, obraźliwych. Wykorzystywanie, przerabianie prac z galerii bez zgody autora jest zabronione.

Administratorem GALERII jest Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek naruszenie przez Użytkowników (uczniów) praw osób trzecich oraz zobowiązują się – w przypadku powzięcia wiedzy o takim naruszeniu – wstrzymać publikację wskazanych utworów do czasu wyjaśnienia sprawy.

Karolina Klekner

Marta Przezdziecka
Paulina Staszewska
Karolina Łasica
Albert Makowski
Kamila Rudnicka
Paweł Zieliński
Zuzanna Nowak
Igor Wasilewski
Agata Laskowska
Dawid Biszczan
Patryk Grzyb
Klaudia Zega
Emilia Hoffman
Katarzyna Górecka
Aleksandra Jankowska
Oliwia Al-Saadi
Paweł Weremiewicz