Kontakt

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Stawki 14
00 – 178 Warszawa

 

Kontakt telefoniczny:
Sekretariat Dyrektora Szkoły: tel/fax (22) 831 17 12
Sekretariat Młodzieżowy: tel/fax (22) 831 95 88
Centrala: (22) 831 52 61

 

Kontakt mailowy:
Sekretariat Dyrektora:  sekretariat@zspoligraf.pl 
Sekretariat Uczniowski: sekretariatucznia@zspoligraf.pl 
Kierownik Gospodarczy: gospodarczy@zspoligraf.pl
Kadry: kadry@zspoligraf.pl
Administrator strony: administrator@zspoligraf.pl