Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” przyznał jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań polegających na utworzeniu nowych lub modernizacji już istniejących pracowni informatycznych i językowych w szkołach/placówkach oświatowych. Wsparcie uzyskało w sumie 115 jednostek samorządu terytorialnego. Łączna kwota udzielonej pomocy finansowej to 5 mln zł.

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Zespół Szkół Poligraficznych uzyskał dofinansowanie na kwotę 49 000 zł. Środki te pozwolą w pełni wyposażyć nową pracownię szkolną w sprzęt komputerowy.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem https://www.mazovia.pl/edukacja-i-sport/edukacja/azowieckirogramofinansowaniaracowni/art,2,rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-w-ramach-mazowieckiego-programu-dofinansowania-pracowni-informatycznych-i-jezykowych.html