Drukarz offsetowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Drukarz offsetowy to specjalista, który zajmuje się drukowaniem oraz obsługą maszyn
i urządzeń używanych w procesie drukowania offsetowego. Do jego obowiązków należą: sporządzanie form drukowych, przygotowywanie materiałów, maszyn i urządzeń
do procesu drukowania, drukowanie nakładu z offsetowych form drukowych, nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługa offsetowych maszyn drukujących.

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie dyplomu drukarza offsetowego
 • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikację:
  • PGF.02 Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych (PP 2019).

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie drukarz offsetowy może podejmować pracę w:

 • drukarniach i zakładach poligraficznych,
 • firmach rzemieślniczych,
 • zakładach prowadzących usługi poligraficzne.

PREDYSPOZYCJE
Drukarz offsetowy powinien charakteryzować się:

 • wytrzymałością fizyczną,
 • podzielnością i koncentracją uwagi,
 • wrażliwością estetyczną,
 • umiejętnościami technicznymi,
 • dobrą sprawnością ruchową,
 • dobrym wzrokiem i słuchem,
 • spostrzegawczością i opanowaniem,
 • cierpliwością, wytrwałością i systematycznością,
 • zdolnością do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji,
 • wyczuciem  kolorystyki.

W czasie nauki uczniowie zdają egzamin potwierdzający  1 kwalifikację zawodową. Pomyślnie zdany egzamin oraz ukończenie szkoły branżowej skutkuje otrzymaniem dyplomu drukarza offsetowego.