Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ TO IDEALNA WSPÓŁPRACA GRAFIKA Z DRUKARZEM

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika grafiki
i poligrafii cyfrowej może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, publikacji elektronicznych a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci tego zawodu  zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, projektowaniem materiałów reklamowych, opraw i wizytówek,
a nawet wykonywaniem wydruków 3D.

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie dyplomu technika grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  • AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (PP 2017)
  • AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (PP 2017) 

lub

  • PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (PP 2019),
  • PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (PP 2019),
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej może podejmować pracę w:

 • agencjach reklamowych,
 • studiach graficznych,
 • wydawnictwach,
 • firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw,
 • instytucjach badawczych przy dokumentacji badań,
 • firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej,
 • drukarniach.

PREDYSPOZYCJE
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien charakteryzować się:

 • zainteresowaniem grafiką komputerową,
 • zdolnościami manualnymi,
 • starannością,
 • zmysłem plastycznym,
 • poczuciem estetyki,
 • kreatywnością,
 • umiejętnościami technicznymi i plastycznymi,
 • dobrą pamięcią i zdolnością koncentracji,
 • dokładnością i terminowością,
 • samokontrolą i cierpliwością,
 • umiejętnością pracy pod presją czasu.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy zawodowe oraz ukończenie szkoły średniej skutkuje otrzymaniem dyplomu technika grafiki i poligrafii cyfrowej, a zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

One Reply to “Technik grafiki i poligrafii cyfrowej”

Comments are closed.