Grono pedagogiczne

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych
(język polski, historia, HiT, WOS, plastyka, biblioteka, religia)
Przewodniczący: Aleksandra Krawczyk – język polski
Elżbieta Iller – język polski, kierownik szkolenia praktycznego
Magdalena Kowalewska – język polski
Anna Leoniak – język polski
Monika Marcinkowska – historia, wicedyrektor ds. organizacyjnych
Beata Abramczyk – historia, historia i społeczeństwo, wos
Mariusz Drzazgowski – historia
Arkadiusz Majewski – historia
Michał Polaczek – plastyka
Aneta Frel – bibliotekarz
Jan Pietrzak – historia i teraźniejszość
Dariusz Łukasiewicz – wos
Maciej Artemiuk – religia
Mikołaj Czerniecki – religia
.
Zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych
(matematyka, informatyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, podstawy przedsiębiorczości)
Przewodniczący: Dorota Wołosiewicz – matematyka
Mateusz Kozłowski – matematyka, informatyka, dyrektor ZSP
Katarzyna Kudrańska – fizyka, informatyka, wicedyrektor ds. wychowawczo – dydaktycznych
Dominika Załubiniak – chemia, kierownik szkolenia praktycznego
Jolanta Głazowska – matematyka
Monika Borkowska – matematyka
Ryszard Ogrzewała – informatyka
Urszula Murawska – informatyka
Beata Kołucka – biologia, geografia, informatyka
Agata Imbor-Jedlińska – geografia
Mariusz Drzazgowski – geografia
Elwira Burczyńska – przedsiębiorczość
Małgorzata Długosz-Bąkowska – biologia
Łukasz Jakubczyk – geografia
.
Zespół nauczycieli języków obcych (język angielski, język niemiecki)
Przewodniczący: Arkadiusz Kapelski – język angielski
Luiza Kubalska – język angielski
Małgorzata Michalska – język angielski
Anna Milczewska – język angielski
Monika Moryc – język angielski
Romana Nowak – język angielski
Przemysław Orłowski – język angielski
Katarzyna Kuc – język niemiecki
Jolanta Lenarczyk-Kozłowska – język niemiecki
Magdalena Zabielska-Buvalić – język niemiecki
.
Zespół nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
Przewodniczący: Katarzyna Drewniak-Haggis – wychowanie fizyczne
Bartosz Piotrowski – wychowanie fizyczne
Anna Greszta – wychowanie fizyczne
Artur Juszczuk – wychowanie fizyczne
Jakub Słowikowski – wychowanie fizyczne
Magdalena Knitter – edukacja dla bezpieczeństwa
.
Zespół psychologiczno – pedagogiczny
Edyta Litwin – psycholog szkolny
Tamara Lang – pedagog szkolny
Martyna Lechowicz – pedagog szkolny
Liliana Sobczyńska – nauczyciel wspomagający
.
Zespół nauczycieli zawodu w branży technik reklamy i technik procesów drukowania
Przewodniczący: Grażyna Kołynicz
Agnieszka Dziedzic-Migdalska
Robert Kępka
Elwira Burczyńska
Katarzyna Kośmider
Michał Polaczek
Beata Podgajna
Agata Materowicz
Rafał Michno
Daria Słowińska-Kettner
Magdalena Knitter
Mirosław Nestoruk
Andrzej Szafrański
Anna Chmiel
Sylwester Tomaszewski
Marta Wawrzynowicz
.
Zespół nauczycieli zawodu w branży technik grafiki i poligrafii
Przewodniczący: Jacek Pawelec
Monika Bugalska-Szymczak
Anna Chmiel
Agnieszka Dziedzic-Migdalska
Magdalena Knitter
Małgorzata Kobierska
Grażyna Kołynicz
Agata Kosno-Jaczewska
Katarzyna Kośmider
Agata Materowicz
Witold Popiel
Zenon Renke
Patryk Sasin
Daria Słowińska-Kettner
Sylwester Tomaszewski
Marta Wawrzynowicz