Grono pedagogiczne

1. Nauczyciele przemiotów ogólnokształcących:

Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela
Biologia Beata Kołucka
Chemia Ewa Soszyńska
Edukacja dla bezpieczeństwa Magdalena Knitter
Fizyka Stanisław Chyrczakowski
Geografia Jakub Diakowicz
Agata Imbor-Jedlińska
Beata Kołucka
Joanna Turowska
Historia Beata Abramczyk
Monika Marcinkowska
Paweł Nawrocki
Beata Prugar
Janusz Sękowski
Historia i społeczeństwo Beata Abramczyk
Monika Marcinkowska
Paweł Nawrocki
Informatyka Beata Kołucka
Ryszard Ogrzewała
Język angielski Katarzyna Bouzayani
Bartosz Domański
Arkadiusz Kapelski
Luiza Kubalska
Anna Milczewska
Monika Moryc
Przemysław Orłowski
Język niemiecki Katarzyna Kuc
Jolanta Lenarczyk-Kozłowska
Magdalena Zabielska-Buvalic
Język polski Magdalena Glomba
Regina Kaźmierczak
Aleksandra Krawczyk
Anna Leoniak
Matematyka Monika Borkowska
Jolanta Głazowska
Władysława Łysek-Frączek
Dorota Wołosiewicz
Plastyka Michał Polaczek
Podstawy przedsiębiorczości Justyna Kruk
Religia Mikołaj Czerniecki
Mariusz Maciak
Wiedza o społeczeństwie Paweł Nawrocki
Wychowanie fizyczne Katarzyna Drewniak-Haggis
Emilia Gaik
Anna Greszta
Bartosz Piotrowski
Krystian Seń

2. Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

Przedmioty Imię i nazwisko nauczyciela
Teoretyczne Wiesław Brzozowski
Anna Chmiel
Magdalena Knitter
Grażyna Kołynicz
Andrzej Kunstetter
Przemysław Orłowski
Zenon Renke
Sylwester Tomaszewski
Praktyczne Monika Bugalska-Szymczak
Agnieszka Dziedzic-Migdalska
Małgorzata Kobierska
Katarzyna Kośmider
Agata Materowicz
Mirosław Nestoruk
Jacek Pawelec
Michał Polaczek
Patryk Sasin
Daria Słowińska-Kettner
Sebastian Stolarek
Andrzej Szafrański
Praktyczne i teoretyczne Agata Kosno-Jaczewska
Justyna Kruk
Rafał Michno
Wanda Nowak
Beata Podgajna