Dyrekcja

Dyrektor szkoły

mgr inż. Mateusz Kozłowski

Wicedyrektor ds. wychowawczo – dydaktycznych

mgr Katarzyna Kudrańska

Wicedyrektor ds. organizacyjnych

mgr Monika Marcinkowska

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Elżbieta Iller

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Dominika Załubiniak