Oferta rekrutacji

Oferta edukacyjna 2021/2022 dla absolwentów szkół podstawowych:

  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 3 klasy (rozszerzenia: geografia (1 klasa), język angielski (2 klasy)),
  • Technik reklamy – 1 klasa (rozszerzenie: język angielski),
  • Technik procesów drukowania – 1 klasa (rozszerzenie: język angielski),
  • Drukarz offsetowy – 1 klasa.

Przedmioty punktowane na świadectwie:

  • język polski,
  • matematyka,
  • język angielski,
  • geografia.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej


Technik procesów drukowania