Szkolne obchody Święta Niepodległości …

12 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego miały miejsce symboliczne obchody Święta Niepodległości. Uczniowie klasy 1tr2 pod opieką p. Wiolety Poznańskiej przygotowali z tej okazji wystawę poświęconą biografii naszego patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego, historii I wojny światowej oraz okoliczności powstania formacji wojskowej – Legiony.

„Nastolatek w samorządzie”

W ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie, 6 listopada 2014 r. odbyły się warsztaty prowadzone przez trenerów z Urzędu m. st. Warszawy pt. „Nastolatek w samorządzie”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy 1tr1, którzy dowiedzieli się na nim, w jaki sposób młodzież może aktywniej uczestniczyć w życiu szkoły, w życiu publicznym, a także jak realizować własne …

Projekt „Akademia Zawodu” powstał z inicjatywy dyrektora szkoły p. Izabeli Grzegrzółki i realizowany jest od listopada 2014 r. Jego cele to: urozmaicenie zajęć lekcyjnych poprzez spotkania ze specjalistami, udział w warsztatach i konferencjach, przekazanie wiadomości i ciekawostek zawodowych wykraczających poza program nauczania w ramach dodatkowych szkoleń i zajęć pozalekcyjnych, korelacja umiejętności wynikających z podstawy programowej …