Spotkanie z aktorem teatralnym Panem Stanisławem Sparażyńskim

15.05.2014 roku w naszej szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie.
Gościł w naszej szkole aktor teatralny,
Pan Stanisław Sparażyński.

Przygotował On dla uczniów naszej szkoły prezentację dotyczącą życia
i twórczości Jana Kochanowskiego.

W wydarzeniu tym uczestniczyli uczniowie klas I Technikum. Dwóch z nich
we współpracy z Panem Stanisławem prezentowało dla nas fragmenty pierwszego polskiego dramatu „Odprawa posłów greckich”.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci rozpoczyna rekrutację do programu pomocy

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga
w rozwoju uczniom szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, plastycznych, baletowych i muzycznych, organizując sytuacje sprzyjające rozwojowi uzdolnień specjalnych i rozwojowi ogólnemu

Nowe wnioski o pomoc Funduszu dla ucznia powinny wpłynąć do Biura Funduszu do końca czerwca. Uczniów zgłaszają szkoły, rodzice, znajomi. Można się również zgłosić samodzielnie.

W tym roku rekrutacja po raz pierwszy przez internet.

 Więcej:http://fundusz.org/

Warsztaty firmy AGFA

W dniu 13.05.2014r.
Pan Krzysztof Sadziński z firmy AGFA przeprowadził z uczniami klasy 2tc1 szkolenie na temat impozycji,
w szerszym kontekście uwarunkowań współczesnego prepressu.