Warsztaty dla gimnazjalistów „Poznaj poligrafię”!!!

Wizyta gimnazjalistów w naszej szkole!

Rozpoczęła się kolejna edycja warsztatów dla gimnazjalistów „Poznaj poligrafię”, prowadzona przez nauczycieli zajęć praktycznych.
Uczniowie ostatnich klas gimnazjów mają okazję zobaczyć jak wygląda praktyczna nauka zawodów oraz zapoznać się z atmosferą panującą w naszej szkole. Poszerzają także swoją wiedzę na temat specyfiki nauki w technikum, szans na rynku pracy oraz perspektyw na dalszy rozwój po jego ukończeniu.
Warsztaty cieszą się wśród gimnazjalistów dużą popularnością, na ten rok zaplanowanych jest aż 12 spotkań!

Nowe szkolenia w projekcie Poligrafia XXI wieku!!!

W ramach projektu „Poligrafia XXI wieku” rozpoczynają się indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, zajęcia z obróbki audiowizualnej oraz szkolenie z autoprezentacji i wizerunku, według zamieszczonych harmonogramów.

  1. Doradztwo zawodowe. Plan zajęć indywidualnych.
  2. Harmonogram indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym.
  3. Harmonogram indywidualnych zajęć z psychologiem.
  4. Harmonogram szkolenia z autoprezentacji i wizerunku.
  5. Harmonogram zajęć z obróbki audiowizualnej.