Kiermasz używanych podręczników

Drodzy Uczniowie,w dniach 6-7 września br. (wtorek, środa) na długich przerwach, odbędzie się kiermasz używanych podręczników.Kiermasz odbywać się będzie na zasadzie sprzedaży bezpośredniej – uczniowie sami sprzedają swoje podręczniki.Miejsce kiermaszu: świetlica szkolna. Serdecznie zapraszamy!

Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Kandydaci,  W dniach 1-3 sierpnia 2022 r. możliwe jest złożenie w szkole dokumentów przez osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej. Należy przedstawić wniosek [TUTAJ] oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci otrzymają skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu …

Dla Kandydatów – listy zakwalifikowanych oraz potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

20 lipca o 14.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Od 21 lipca od godz. 9.00 do 27 lipca do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku …