Przedmioty punktowane

W postępowaniu rekrutacyjnym do wszystkich oddziałów w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok szkolny 2020/2021 brane są pod uwagę następujące przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • język angielski
  • geografia