Rada Rodziców

NUMER KONTA RADY RODZICÓW 92 1020 1013 0000 0402 0002 5692

Prezydium Rady Rodziców 2021/2022
  • Przewodnicząca: P. Hanna Rybakowska
  • Zastępca przewodniczącej: P. Bogdan Waldeker
  • Skarbnik: P. Piotr Policht

Regulamin Rady Rodziców


Pomoc dla rodziców W sytuacji problemów psychologiczno-pedagogicznych oraz socjalnych należy kontaktować się pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Jeżeli masz problemy możesz też kontaktować się z doświadczonymi specjalistami instytucji działających na terenie Warszawy. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
  1. Oferta Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 12, ul. Dzielna 1a
  2. Oferta specjalistycznych punktów konsultacyjnych
  3. Wykaz instytucji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy
  4. Wykaz burs szkolnych w Warszawie

Zebranie z rodzicami

9 września 2021 r. w trybie stacjonarnym odbędą się zebrania z rodzicami:
Klasy III – IV o godz. 17.00.
Klasy I – II o godz. 18.00.
O godz. 18.30 planowane jest spotkanie Rady Rodziców.