Rada Rodziców

NUMER KONTA RADY RODZICÓW 92 1020 1013 0000 0402 0002 5692

Prezydium Rady Rodziców 2021/2022
  • Przewodnicząca: P. Hanna Rybakowska
  • Zastępca przewodniczącej: P. Bogdan Waldeker
  • Skarbnik: P. Piotr Policht

Regulamin Rady Rodziców


Pomoc dla rodziców W sytuacji problemów psychologiczno-pedagogicznych oraz socjalnych należy kontaktować się pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Jeżeli masz problemy możesz też kontaktować się z doświadczonymi specjalistami instytucji działających na terenie Warszawy. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
  1. Oferta Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 12, ul. Dzielna 1a
  2. Oferta specjalistycznych punktów konsultacyjnych
  3. Wykaz instytucji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy
  4. Wykaz burs szkolnych w Warszawie

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy Rodziców na ostatnie w tym roku szkolnym zebranie, które odbędzie się 2 czerwca o godzinie 18.00.

Z kolei o 18.30 zaplanowane jest spotkanie Rady Rodziców.