Kształcimy liderów zawodowych

Jesteśmy Szkołą Najwyższej Jakości

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt „Akademia zawodu” uznany został za dobrą praktykę zawodową w ogólnopolskim konkursie „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”.

Konkurs organizowany był przez Fundację Fundusz Współpracy, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat nad galą finałową konkursu, która odbyła się w czerwcu, objęła Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.

W ocenie dobrych praktyk brano pod uwagę m.in. oryginalność i innowacyjność, kompleksowość rozwiązania i zaangażowanie partnerów spoza szkoły, a także możliwość realizacji praktyki w innych miejscach.

Gratulujemy Pani dyrektor Izabeli Grzegrzółce jako twórcy projektu, partnerom szkoły i nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu.

Jesteśmy trzecim technikum w Warszawie!!!

Informujemy, że Zespół Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
według najnowszego rankingu szkół ponadgimnazjalnych przygotowanego przez portal WaszaEdukacja.pl zajął trzecie miejsce na podium wśród najlepszych techników
w Warszawie!!!

Certyfikat „Zadowolony konsument”

Z przyjemnością informujemy, ze nasza szkoła otrzymała certyfikat „Zadowolony konsument”. Certyfikat jest symbolem jakości, uznania i zaufania, wyraz polecenia potencjalnym odbiorcom, poświadczenie marki najwyższej jakości.

To klienci polecają firmę – w naszym przypadku zgłoszenia dokonali uczniowie i absolwenci, co potwierdza wiarygodność wyróżnienia. Po weryfikacji zostaliśmy nagrodzeni certyfikatem i dołączyliśmy do grona najlepszych.

Dziękujemy rodzicom, uczniom i absolwentom, których głosy spowodowały przyznanie szkole certyfikatu.

Perspektywy 2017

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznym Rankingu po raz kolejny otrzymaliśmy tytuł

Srebrnej Szkoły

Biorąc pod uwagę wskaźniki egzaminów zawodowych, które zdawaliśmy w roku 2016, jesteśmy w trójce najlepszych szkół w Warszawie. W Rankingu uwzględniającym wyniki matury i udział w olimpiadach zajmujemy 9 miejsce w Warszawie.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że TECHNIKUM POLIGRAFICZNE W ZESPOLE SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w Warszawie jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom oraz przedstawiamy wyniki naszych egzaminów zawodowych w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi
(opracowane na podstawie sprawozdań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)


Perspektywy 2015

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie szkół, których uczniowie najlepiej zdają egzaminy zawodowe.

W Ogólnopolskim Rankingu Egzaminów Zawodowych –
Perspektywy 2015
zajęliśmy
1 miejsce Warszawie
1 miejsce w województwie mazowieckim
6 miejsce w Polsce

 Uczniom i nauczycielom gratulujemy sukcesu
źródło: http://www.perspektywy.pl/

Dodatkowo po uwzględnieniu innych kryteriów tj. wyników matury zdawanej na poziome
podstawowym i rozszerzonym oraz osiągnięć w olimpiadach, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Poligraficzne
w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł
„Srebrnej Szkoły 2015″.